Fördelningsblock
Vi har egen tillverkning av block för montage av doseringsventiler med fast smörjmängd. Blocken är utformade så att ventiler kan bytas ut utan att blocket behöver demonteras. Art 5011
Fördelningsblocken finns med 
1, 2, 3 & 4 utgångar
Art 5012
Art 5013
Art 5014

Tillbaka

Lubrication Technology Consulting, LTC AB, Geijersgatan 17, 667 30 Forshaga
Tel:+46 (0)8 5511 5901 Fax: +46 (0)8 5511 5902 mobil Lars: +46 (0)70 530 90 56
E-post: info@lubrication.se