F⥴aget
Vi har specialiserat oss p堣entralsm⪳ystem f⠯lja och fett f⠳姶erksmaskiner. Genom att f⦩na styr- och p妶ringsteknik efterstr䶡r vi en dosering av sm⪭edel som passar varje sm⪳t䬬e. Ett v䬠installerat sm⪳ystem ger l䧲e risk f⠡rbetsplatsolyckor (mindre handsm⪮ing p堵tsatta st䬬en), markant 롤 livsl䮧d p堫edjor och maskiner, f䲲e driftstopp, l䧲e ljudniv堯ch mindre energi崧宧.

Vi har personal med 楲 40 岳 branscherfarenhet som 楲vakar teknik och korrekt installation, vilket ger god drifts䫥rhet. Dataingenj⍊ finns knuten till f⥴aget. L䴴楲sk夬igt instruktionsmaterial, med komponenterna i bild, levereras med varje anl䧧ning.

Lubrication Technology Consulting, LTC AB, Geijersgatan 17, 667 30 Forshaga

Tel:+46 (0)8 5511 5901 Fax: +46 (0)8 5511 5902 mobil Lars: +46 (0)70 530 90 56
E-post: info@lubrication.se