V䬫ommen till Lubrication Technology Consulting
Fⳤljning och installation av automatisk sm⪳ystem f⠳姶erk m fl. industrier. Utveckling av styrsystem f⠣entralsm⪮ing. V岡 kunder finns f⍊ n䲶arande i Norden, Tyskland, England, Baltikum, Sydamerika och Australien.

 

  Att anv䮤a modern teknik vid sm⪮ing av maskiner inneb䲠s䫲are arbetsplatser och l宧 livsl䮧d p堭askinerna.
  En droppe olja kan vara f⠭ycket eller f⠬ite. Med hj䬰 a modern elektronik och stor precision, distribuerar v岴 system olja och/eller fett till hundratals olika sm⪰unkter med olika behov.
  Vi erbjuder v岡 kunder en helhetsl㮩ng f⠡utomatisk centralsm⪮ing av s姶erksmaskiner, med b夥 r大ivning, leverans & installation av utrustning.

     

Lubrication Technology Consulting, LTC AB, Geijersgatan 17, 667 30 Forshaga
Tel:+46 (0)8 5511 5901 Fax: +46 (0)8 5511 5902 mobil Lars: +46 (0)70 530 90 56
E-post: info@lubrication.se